Cel zamówień publicznych

W ostatnim czasie coraz częściej organizuje się kursy , szkolenia , konferencje i różne inne działania informacyjne na temat zamówień publicznych . Działalność administracji rządowej , samorządowej i innych organizacji które dysponują środkami publicznymi wiąże się konieczność zakupów dóbr i usług . System zakupów publicznych został stworzony w celu uczciwego i efektywnego dokonywania zamówień poprzez transparentny , równy i szeroki dostęp różnych podmiotów na rynku do takich zamówień . Głównym celem systemu zamówień publicznych jest racjonalizacja wydatków oraz zapewnienie efektywnego i oszczędnego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi . Zbiegiem czasu zauważono że trzeba zmodyfikować ustawę o zamówieniach publicznych ponieważ w dotychczasowym kształcie preferowała ona duże firmy odcinając od tych zamówień mniejsze lokalne firmy . Dostrzeżono też że za pomocą tych środków społecznych można realizować określoną politykę gospodarczą i realizować ją za pomocą firm które zatrudniają osoby niepełnosprawne lub też długotrwale bezrobotne . Innym kryterium które może określić zamawiający w zamówieniach publicznych to ochrona środowiska co wpływa na rozwój wyrobów i usług środowiskowych.

Dodaj komentarz