Rezygnacja z umowy

Nie zawsze jesteśmy w stanie wywiązać się z umowy. Jest bardzo wiele rodzajów umów, jak na przykład umowy kupna i sprzedaży, umowy adopcyjne, umowy najmu, jak również umowy na wykonanie określonej usługi. Podpisując umowę jako wykonawca gwarantujemy często, że zostanie ona wypełniona należycie. Kiedy umowa zostaje podpisana wydaje nam się, że nic już nie może zepsuć nam wykonania danej usługi i dotrzymania terminu. Zdarzają się jednak każdemu z nas, jak również każdej firmie czynniki losowe, które nie pozwalają na wywiązanie się z umowy. Bez względu jednak na to, jaka to była umowa, konsekwencje mogą być naprawdę duże. Wystarczy wziąć pod uwagę zamówienie na wybudowanie osiedla domków jednorodzinnych. Jeżeli firma, która zadeklarowała się do ukończenia tego przedsięwzięcia przed danym terminem powinna go dokonać. Takie domy zostały już pewnie sprzedane, a przyszli mieszkańcy czekają z niecierpliwością na zakończenie budowy i odbiór kluczy do mieszkania. Być może zabrakło pieniędzy na dokończenie budowy osiedla, firma zbankrutowała, czy też zleceniodawca wycofał się z wykonania umowy. Bez względu jednak na to, jaka była przyczyna rezygnacji z umowy muszą zostać poniesione wszelkie koszty jej zerwania, jak również sprawa może skończyć się w sądzie.

Dodaj komentarz