W myśl ustawy

Ustawa o zamówieniach publicznych powstała w celu efektywnego i przejrzystego wykorzystania środków w instytucjach które dysponują publicznymi środkami finansowymi .

Dlatego też w ustawie określono jak musi zostać przygotowane takie zamówienie aby nie było dowolności interpretacji co mogło by prowadzić do nadużyć . Cały szereg wytycznych bardzo szczegółowo opisujących taką procedurę można znaleźć w Ustawie o Zamówieniach Publicznych . W większości zwraca się uwagę na kwoty które określają konieczność zamówień publicznych ale nie są one jedynym kryterium oceny . Zamówienia publiczne stały się dla samorządów orężem do kreowania polityki społecznej w swoim rejonie działania .

Kontrola wydawania finansowych środków publicznych przyczyniła się do dużego zainteresowania różnych grup społecznych które zauważyły w tym swoją szansę na zaistnienie w przestrzeni społecznej i medialnej . Wiele inwestycji samorządowych wywołuje kontrowersje i jest przedmiotem ostrych sporów które ze względu na swój charakter są przenoszone do prasy i mediów . Zamówienia publiczne ze względu na bardzo szeroki zakres i kwoty którymi dysponują zamawiający muszą być pod stałym nadzorem zewnętrznych jednostek kontrolnych między innymi takimi ja NIK

Dodaj komentarz