Zamówienia

Jest ustalonych osiem trybów w jakich będzie można udzielać zamówienia publiczne. Te tryby są bardzo dobrze opisane i wszystko musi się zgadzać żeby można było dostać dane zlecenie. Pierwszy to przetarg nieograniczony, do którego mogą przystąpić wszystkie firmy, które będą spełniały z góry określone normy. Kolejny to przetarg ograniczony, który jest tajny. Nie wiadomo dokładnie dlaczego dana firma została przyjęta tak samo jak nie będzie wiadomo dlaczego nasza firma nagle została odrzucona z finału. Do finału najczęściej awansują trzy może cztery firmy i właśnie z nich wybrana jest ta jedna. Kolejny rodzaj to negocjacja z ogłoszeniem. Zaprasza się firmy do składania ofert, ale bez podawania ceny. Później się z nimi negocjuje tak żeby jedna jak i druga strona wyniosła z tego jak najwięcej. Można jeszcze wymienić dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę czy licytację elektroniczną. Jest tego naprawdę bardzo dużo i jeśli ktoś tylko będzie spełniał warunki jakie są stawiane to ma szansę na wygranie przetargu i zarobienie pieniędzy. To oczywiście tylko teoria, bo w praktyce wygląda to znacznie gorzej, bo widzimy ten wykonywane prace na co dzień.

Dodaj komentarz